© 2022 Giá Trị Sức Khỏe

Chứng sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến khoảng 5 triệu người lớn trên 65 tuổi ở Hoa Kỳ.

Một xét nghiệm mới mà bạn thực hiện tại nhà có thể giúp phát hiện các triệu chứng sớm của bệnh.

Bài kiểm tra, được gọi là SAGE, có thể được thực hiện trực tuyến hoặc tải xuống và hoàn thành tại phòng khám bác sĩ của bạn.

Đề đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến việc xác định các đối tượng, các vấn đề toán học và các nhiệm vụ tư duy.

Các chuyên gia cho biết nếu điểm số của một người giảm trong các năm, đó có thể là dấu hiệu họ đang phát triển chứng sa sút trí tuệ.