© 2022 Giá Trị Sức Khỏe
  • 5 Giai Đoạn Của Việc Mất Ngủ

    Con người cần ngủ để tồn tại. Giấc ngủ cho phép cơ thể bạn tự sửa chữa và thực hiện các chức năng sinh học cần thiết. Người lớn cần ngủ khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Nhưng đôi khi, các yếu tố công việc và lối sống có thể làm gián đoạn khả năng ngủ của bạn.